Utveckla team

Konsten att utveckla team är ett viktigt område. Gå gärna en ledarskapsutbildning med fokus på att förstå och utveckla din grupp. Ditt team är ju ditt viktigaste arbetsinstrument och utan det kommer arbetsuppgifterna inte att bli utförda. Att du lär dig att se till såväl individerna som gruppen som helhet är avgörande för teamets framgång och utveckling. En utbildning hjälper dig att få rätt synsätt; du kan inte enbart se gruppen som en enhet och du kan heller inte bara se till individerna. Konsten ligger i att kombinera dessa två så att delarna bildar en optimalt sammansatt grupp. Då skapar du individuell förkovran. En inte alldeles lätt uppgift, men du kan få mycket nya lärdomar under en ledarskapsutbildning.

Per definition är en grupp ett antal personer som arbetar tillsammans av en meningsfull och viktig anledning. Den optimala gruppen har inte kommit till av en slump, utan av genomtänkt och insiktsfullt begrundande. Ofta är det du som är ledare men inte chef som har satt samman gruppen, utifrån ditt perspektiv och dina förutsättningar. Att utveckla team som du själv satt samman är förstås enklare än att göra det med grupper som någon annan satt ihop. Utvecklingen och framgången kommer med rätt användning av den gruppdynamik som finns i teamet. Dynamiken i gruppen kommer från medvetna och omedvetna processer som hela tiden sker mellan medlemmarna.

En ledarskapsutbildning tar upp gruppdynamik

Ett bra sätt att beskriva en grupp är att se den som ett pussel. Var för sig går det inte att se mönstret, men lagda tillsammans framträder bilden tydligt. Som ledare  ska du lägga pusslet och se till att bitarna passar exakt ihop med varandra. Under en ledarskapsutbildning lär du dig att skapa förutsättningarna för uppgiften som handlar om att utveckla team. Ett antal människor som sätts samman i en grupp skulle kanske var för sig inte komma på tanken att utföra den uppgift som nu ligger framför dem. Tack vare styrkan i gruppen vågar de. Gruppkonstellationen i sig borgar för konstruktiva grepp, kreativa idéer och nydanande tankemönster.

När gruppen fungerar som bäst sätter gruppdynamiken igång de utvecklande och stimulerande processerna, precis som en tändsticka sätter fyr på elden. Ditt jobb som ledare och ansvarig för gruppen är att se till att elden hålls vid liv och fylla på med mer bränsle allt eftersom. Att arbeta med att utveckla team är utvecklande och engagerande och håller dig i ständig rörelse framåt. Du kommer att märka att när du har fått teamet att fungera optimalt blir det också lättare för de enskilda gruppmedlemmarna att fungera självständigt. En bra grupp förstärker deras individuella självkänsla och ökar kreativiteten ytterligare, en god cirkel har satts igång.

Rollerna i gruppen

När gruppen är ny är den som mest beroende av dig som ledare. Den behöver dig för att fastställa roller och ansvarsfördelning och för att lära sig kommunicera i just den här gruppen. Om du har gått en ledarskapsutbildning i att leda team är du väl förberedd. Du vet att du hela tider bör vara aktiv och underlätta kommunikationen, kanske även styra den något, så att du får alla att använda samma språk. Det gemensamma gruppspråket blir sedan i sig ett kitt som håller samman teamet och förstärker grupptillhörigheten. Se upp för alltför starka grupper i gruppen, så kallade subgrupper. Det är ofrånkomligt att vissa kommer att arbeta mer ihop och det är då lätt att de bildar ett eget litet team. Se till att de hela tiden hålls inom gruppens värderingar och deltar i gemensamma aktiviteter.

Ledarskapsutbildning för ny ledare

Ett vanligt sätt att fortsätta bygga på sin karriär är att gå från en specialistfunktion till en ledande befattning inom gruppen. När du på detta sätt bli ny som ledare, utan att ha tidigare erfarenhet av ledarskap, är det lätt att du känner dig vilsen och bortkommen. Det du behöver är en ledarskapsutbildning, som tar dig förbi de där första hindren och svårigheterna i din nya roll. För även om det kan verka lätt att få bestämma och styra över andra så är det svårare än det ser ut. Kanske har du drömt om att få bli den som ger order, men har du tänkt igenom vad det innebär?

Det är alltid lätt att leda självständiga och motiverade medarbetare. För dig som är ny som ledare för en sådan grupp individer blir nog övergången till din nya roll relativt enkel. En ledarskapskurs för dig som är i en sådan situation är ändå att rekommendera, eftersom saker och ting sällan förblir enkla och okomplicerade. Någon av dina medarbetare kanske råkar ut för något som sänker hans eller hennes motivationsnivå eller ledningen kanske vill genomföra en större omorganisation på din avdelning. Vet du hur ska agera i ett sådant läge? Är du förberedd på hur du ska tackla reaktionerna från dina gruppmedlemmar?

Nytt ansvar

Även om du inte är chef och ytterst ansvarig för personal, anställningsvillkor och verksamhetsinriktning, så kommer medarbetarna med största sannolikhet att först vända sig till dig för information och stöd. När du är ny som ledare kan detta kännas obekvämt och främmande. Med en ledarskapsutbildning i ryggen vet du vilket verktyg du ska plocka fram i denna situation. Du känner till hur du ska bete dig i samband med förändringar och du har kunskap om hur omställningar påverkar människor i en organisation. På detta sätt upplevs du som en trygg ledare som vet vad du talar om, vilket i sin tur lugnar dina medarbetare.

Tro inte att omgivningen ska ta hänsyn till att du är ny som ledare när oro och disharmoni sprider sig i samband med förändringar. Var och en har fullt upp med att se om sitt eget hus och medarbetarna kommer att ställa krav på dig, så det är av stor vikt att du är förberedd på att axla ditt ansvar. Under din ledarskapsutbildning lär du dig att kommunicera så att andra förstår, du lär dig att informera på ett bra sätt och att lyssna på andra. Det sistnämnda är inte minst viktigt. Att behärska konsten att lyssna uppmärksamt är väldigt värdefullt och kommer att höja din status som ledare.

Gå en ledarskapsutbildning - bli mer säker i rollen

Förhoppningsvis får du inte en sådan här rivstart när du är ny som ledare, utan får inleda din nya karriär på ett något lugnare sätt. Men nya arbetsuppgifter kommer du att få och förväntningarna kommer att finnas där, både från dig själv och från din grupp. Passa därför på att gå en ledarskapsutbildning , redan från början, så ökar din säkerhet som ledare med flera pinnhål och du lär dessutom känna dig själv ordentligt. Kursen lyfter fram dina egenskaper i ljuset, både de bra och de mindre bra, och ger dig metoder att antingen förstärka eller förminska dem.