Våga axla rollen som projektledare.

En effektiv projektledarutbildning

Som ny i rollen är det värdefullt att gå en projektledarutbildning för att få den kunskap du behöver för att effektivt kunna leda projektet. Det är många bitar som ska samverka och det är din uppgift att allt hålls samman. Under vår utbildning vävs alla projektbitar ihop till ett begripligt mönster. Du lär dig att jobba med de viktiga förberedelserna, att genomföra projektet enligt plan och sedan avsluta med flaggan i topp.

Projektledarutbildning - ny i rollen

Är du ny som projektledare och behöver projektledarutbildning? Där får du lära dig hur du gör för att kunna leda projektet på ett framgångsrikt sätt. Vår projektledarutbildning är grundläggande och hjälper dig att få kontroll, från målformulering till genomförande och uppföljning. Utbildningen tar bl a upp:
  • Arbetsformen projekt - vad innebär det?
  • Vilka olika projektmodeller finns?
  • Hur kommunicerar jag bäst internt och externt i projektet?
  • Att leda ett projekt - hur leder jag projektmedlemmarna mot målet?
  • Att styra projektet
  • Formulera mål som är realistiska
  • Så planeras ett projekt
  • Vilka risker finns för projektets genomförande?
  • Vilka är de utomstående intressenterna?
  Under två utbildningsdagar får du både teori och fakta om projektarbete och ledarskap i projekt, liksom praktiska verktyg att börja jobba med på hemmaplan. Du behöver inte ha några förkunskaper och vår projektledarutbildning passar de flesta branscher, små och stora projekt.

   En praktisk projektledarutbildning

   Vår projektledarutbildning har dig som är ny som projektledare i fokus, och ger dig hela bilden över vad det innebär att axla projektledarrollen. Den går igenom ledningsfunktionen, dvs vad som förväntas av dig som ledare av projektet och dess medlemmar. Den tar upp den viktiga planeringsfasen, där du får lära dig vikten av att göra en bra förstudie, en projektplan med milstolpar och en verklighetsnära tids- och resursplan. Utbildningen går även igenom hur du koordinerar projektets olika delar och hur roller och ansvar fördelas på ett effektivt sätt. Summa summarum har du efter dessa två dagar lärt dig hur du förvaltar det nya ansvar som du har fått och hur du använder resurserna du fått på bästa sätt.

   För vem passar vår projektledarutbildning?

   Först och främst vänder sig vår projektledarutbildning till nya projektledare, som inte har tidigare kunskaper inom projektledning. Du vill lära dig vad arbete i projektform innebär. Du vill även lära dig om modeller och metoder som används i projekt och som kan hjälpa dig att ta projektet från start till mål, helt på egen hand. Du kan jobba i en liten organisation eller en stor, utbildningen passar för båda och för de flesta branscher om områden.

   Det här kan du efter vår projektledarutbildning

   När du kommer tillbaka till din arbetsplats efter vår projektledarutbildning har du fyllt på kunskapsförråden med lärdomar om hur du leder och informerar i och kring ett projekt. Du vet hur du ska planera ett projekt från ax till limpa. Du har fått kunskaper om hur du gör en löpande uppföljning i projektet och vad du bör tänka på när du rapporterar om hur projektet framskrider. Du förstår vilken information du behöver förmedla till de intressenter som finns kring projektet, såsom beställare, styrgrupp, leverantörer osv. Sist men inte minst har du fått mod och kunskap för att våga ta dig an att leda projektet. Du vet hur du ska göra för att hålla projektet inom ramarna och vad som krävs för att pengar och tid ska räcka till.

   Utbildningsledare

   Vår utbildningsledare under vår projektledarutbildning heter Ulric. Han är en mycket erfaren projektkonsult. Ulric har arbetat med projekt i över 30 år och har erfarenhet från såväl operativt som strategiskt projektarbete. Han arbetar bl a med att  samordna projektverksamheten på Högskolan i Gävle, vars projektutbildningar han varit med och byggt upp. Han har startat upp en samlingsplats och arena för projektledare i Gävletrakten som kallas ProjektParken.
   Vid sidan om uppdraget på högskolan undervisar Ulric i projektkunskap och han är mycket omtyckt som utbildare, framför allt eftersom han är så engagerad och lyhörd för sina kursdeltagare. Med åren har han utarbetat en mycket väl avvägd mix av teori och praktik, när han lär dig att axla projektledarrollen.

   Röster från deltagare

   Vi får många positiva kommentarer om kursen i våra utvärderingar, här är några exempel:
   “Föreläsaren var förtroendeingivande."
   "Praktiska exempel från verkligheten, förenklar att förstå."
   "Mycket professionell kursledare.”
   “Mer än nöjd med allt.”
   "Har rekommenderats till andra.”

   Vår projektledarutbildning lär dig om roller. Alla kanske inte blir nöjda, men det är din roll att få alla att fungera tillsammans!

   Boka in dig på vår projektledarutbildning

   Vi hoppas att du nu är redo att boka in dig på vår projektledarutbildning för  nya projektledare. Den kommer att hjälpa dig att lyckas och trivas i din nya roll och även se till att du har verktyg att ta till när allt inte går som smort. Friktion är oundvikligt när många viljor ska jämkas samman, men med kunskap kommer du att våga stå på dig när det blåser.