Ledarskapsutbildning för nya chefer Gå vår ledarskapsutbildning för nya chefer och få en bra start på karriären!

Ledarskapsutbildning för Ny som chef

Hjärtum Utbildning har bra ledarskapsutbildning för dig som är ny som chef. Den allra mest populära är den som kort och gott heter Ny som chef
Utbildningen tar upp alla de grundläggande områden inom ledarskap som du behöver för att få en snabb och bra start. Du lär dig t ex:
  • vad rollen som chef innebär
  • vad som utmärker framgångsrika chefer
  • hur du bäst hanterar och förebygger konflikter
  • vilken struktur du bör ha för medarbetarsamtalen
  • verktyg för hur du kan övertyga och påverka andra
  • det du inledningsvis behöver veta om arbetsrätten

Utbildningen är en basutbildning i att leda andra. Den täcker in de flesta av de områden som du behöver få kunskaper om. Den lär dig vad du behöver bli medveten om i form av krav och förväntningar. Du får också kunskap om hur en grupp fungerar och vad som krävs för att ditt team ska jobba bra tillsammans.

Ledarskapsutbildning när du är ny

"Jag ska bli chef över tidigare kollegor, vad är viktigt att tänka på?"
Om du ska börja leda individer som du tidigare arbetat tillsammans med som kollegor, finns en del saker som är bra att ta i beaktande. Detta tar en ledarskapsutbildning upp, bland annat. Det första är att du behöver få kunskap om hur de nu kommer att se på dig och din roll. Under en utbildning tar vi upp problem som kan uppstå när du ska leda kompisar. Du får kunskaper som gör att du förstår varför det kan bli förvirrande för båda parter när någon plötsligt får mandat att bestämma. Detta blir speciellt besvärligt om andra också ville ha rollen som chef. En utbildning lär dig att ställa krav. Du har rätt att förvänta dig vissa saker från t ex ledningen. Det är jätteviktigt att du har ledningen med dig i ryggen. Det är ju de som har utsett just dig till chef, och de har en anledning till det. Ledningen spelar en stor och viktig roll för hur väl du lyckas i inledningen av ditt uppdrag. Det är av yttersta vikt att de informerar om bakgrunden till det val de har gjort och varför de ser att detta är det bästa både för företaget och för gruppen. Du behöver därför få kunskaper om vad du har rätt att förvänta dig av din chef, och detta lär du dig under en ledarskapsutbildning för nya chefer. Om du ska kunna göra ett bra jobb, behöver du ha ledningen med dig.

Att utvecklas som chef genom en ledarskapsutbildning

Att vara ny som chef är en mycket spännande ny fas i en persons karriär. Man är formbar och lyhörd för olika fakta, råd och rön kring ledarskap. Denna formbarhet kan vara en stor styrka, och när du är ny som chef är det bra att ta chansen att varje dag fundera på sitt ledarskap och hur det kan utvecklas.

Något av det bästa du kan göra är att gå en ledarskapsutbildning. Se till att du får välja vilken du vill gå. Under en sådan får du en lång rad lärdomar och goda råd på vägen. En utbildning sätter fokus på dels ledarskap i allmänhet, men du får även tillfälle att reflektera över dig själv som ledare. Du får tips om hur du kan utveckla ett hållbart och aktivt ledarskap, där du förmår att leda och inspirera dina medarbetare, samtidigt som du kan vila i dina kunskaper och din trygghet som chef.

Den ledarstil som du kommer att utveckla formas av hur du är som person, vilka dina värderingar är och hur du tycker att en bra ledare ska agera. Det är viktigt att du ger dig själv tid att reflektera över din tankar inför rollen. Under en ledarskapsutbildning ges du tillfälle att fundera över va den egentligen innebär. Att ha tänkt igenom detta underlättar för dig, och du undviker att ditt ledarskap uppfattas som rörigt och osäkert. Som ledare är du alltid en förebild för dina medarbetare. Det är viktigt att du förstår vilka krav och förväntningar som ställs på dig, annars blir det svårt att leva upp till dem. Under en utbildning lär du dig mycket om förväntningar och krav. Du träffar andra i samma situation som du. Utbildningsledaren har, utöver rena fakta kunskaper, många tips att ge dig.

Ledarskapsutbildning ger dig tid att reflektera

En annan bra sak med en ledarskapsutbildning är att den ger dig tid att tänka på ditt ledarskap. Under utbildningsdagarna blir du fokuserad på ledarskapet och lär dig att sätta ord på dina frågeställningar. Ett förslag är att skriva en sk chefsdagbok. Genom att skriva ner dina tankar blir du tvingad att formulera dina funderingar och det i sig kan vara en hjälp att förstå vad det är du vill utveckla. Det är även bra att skriva ner sina framgångar, för att enkelt kunna följa sin resa mot ett utmärkt och starkt ledarskap. Dokumentera olika situationer som du är med om. En del utbildningar avslutas med att du gör upp en plan för just ditt ledarskap. Försök även att i ord återge den känsla du hade i stunden och om känslan var positiv eller negativ. Chefsdagboken kan bli en bra påminnelse om att de gånger som det var tufft att vara chef fann du på lösningar för att hantera situationen. En utbildning är ett utmärkt tillfälle för dig att påbörja ditt skrivande och få hjälp med att komma igång.

Ledarskapsutbildning Ny som chef är en bra utbildning

Innehållet i utbildningen Ny som chef är verkligen anpassat så att du som är ny i rollen ska få ut mesta möjliga av de två utbildningsdagarna. Utbildningsprogrammet innehåller alla delar som du har behov av i början av din tjänst. Du lär dig ledarskapet viktiga grunder. Detta måste du ha på plats för att kunna bygga vidare i kunskapstrappan. Du övar dig på att kommunicera rätt, rakt och tydligt. Dessa är viktiga färdigheter som du lär dig, eftersom du behöver kunna få din grupp med dig i det du vill åstadkomma. Lärdomar om att ta hand om konflikter och osämja får du också under utbildningen. Kunskaper inom detta område är bra att få med sig, då osämja ofrånkomligen uppstår med jämna mellanrum.
Coachning är ännu ett ledarskapsområde som du får kunskaper i. Att behärska coachning underlättar ditt arbete som ledare och gör att din personal kommer att trivas bättre och uträtta mer. Delegering är en konst, speciellt om du tidigare varit specialist och van att göra allt själv. Under en ledarskapsutbildning inser du att du inte kommer att ha tid att göra allt själv längre. Du måste lära dig att delegera för att få en dräglig tillvaro. Ofta är det en tröskel du måste över. När du väl passerat den och vågar lita på dina medarbetares förmågor blir delegering lättare.