En ledarskapsutbildning lönar sig för företaget!

Ledarskapsutbildning som lönar sig

Ledarskapsutbildning ska vara lönsamt för företaget och ge moderna kunskaper. En bra utbildning borgar för att du får tillgång till verktyg, metoder och modeller som fungerar i praktiken och som du kan börja använda direkt när du kommer tillbaka till arbetsplatsen.
När du går en ledarskapsutbildning hos oss på Hjärtum Utbildning får du kunskaper som är up-to-date och du får redskap som är anpassade efter dina behov som ledare. Du får med andra ord en ledarskapsutbildning som lönar sig.
  Våra utbildningar för nya ledare är speciellt uppbyggda för att passa dig som är ny i chefskarriären. De är intensiva och innehåller alla grundläggande byggstenar som utgör basen i ledarskapet. Du lär dig hur du går till väga för att skapa de bästa förutsättningar för att leda din grupp mot framgång, arbetsmotivation och resultat.  Genom kommunikation, trovärdighet och tydliga spelregler får du med alla på tåget, utan att någon viker av på ett stickspår.

   En ledarskapsutbildning ökar gruppens potential

   Att öka gruppens slumrande potential behandlas under en ledarskapsutbildning. Hur gör du för att verkligen leda en annan person? Hur skapar du det förtroende som krävs och hur får du modet du behöver? Genom att gå en kurs inom ledarskapsområdet får de ta del av vad du behöver vara medveten om för att lyckas. Du lär dig vad som ligger till grund för själva ledarskapet och hur du får med dig andra mot målet. Du lär dig om konflikthantering och att våga ta svåra samtal med personalen. Du får metoder för att kunna coacha både enskilda medarbetare och hela gruppen. Vilken är din grupps potential och hur ska du kunna ta fram den? 

   Att utvecklas som människa och ledare

   Att lära sig om ledarskap genom en ledarskapsutbildning är att vidareutveckla sig till en ny nivå i karriären. Det handlar om att lära nytt och lära mer om att leda andra, om kommunikation, gruppers samverkan, individers påverkan mm mm. Även om du har arbetat en tid som ledare har du stor nytta av nya  och uppdaterade kunskaper. Stämmer t ex den vision av ditt ledarskap som du har satt upp med hur andra ser på dig? Stämmer ditt sätt att leda med vad som förväntas av dig? Fungerar ditt ledarskap på både 80-, 90- och 20-talister, eller behöver du uppdatera något? Släcker du många bränder i ditt dagliga ledarskap, snarare än att hitta nya lösningar? 

   Ibland är det bra att ställa sig lite obekväma frågor och försöka svara ärligt, även om det kan ta emot. Det gäller att kunna anpassa sig själv och sitt ledarskap efter tiden och situationen, utan att förlora arbetsglädje, motivation och målfokus. En grundläggande och bra kurs i ledarskap hjälper dig att förstå vilka krafter som ligger bakom ett starkt och framgångsrikt ledarskap och visar hur du kan utveckla dina ledaregenskaper.

   Ledarskapsutbildning är en källa till framgång

   Att gå en ledarskapsutbildning är ett av de bästa sätten att föra sig själv och sin karriär framåt. Fördelarna är många. Du:
   - avsätter välbehövlig tid för dig själv, något som kan vara svårt på arbetsplatsen
   - får lyssna till kursledare som är professionella inom sitt område och får tillfälle att ställa frågor
   - tar del av ny och fräsch kunskap som är relevant för dig som ledare
   - får många aha-upplevelser och nya insikter
   - lär dig sådant som du kan använda direkt när kommer tillbaka
   - främjar din roll som ledare och visar vägen mot det innovativa och ständigt pågående ledarskapet

   Ledarskapsutbildning omfattar många saker

   I begreppet ledarskapsutbildning är självklart ledarskap en stor och viktig del, men som ledare behöver du ha goda kunskaper inom många skilda områden. Arbetsrätt t ex. Du måste känna till vilka regler som gäller för medarbetarna och förstå de förändringar som sker. Misstag kan bli dyra. De tar dessutom mycket energi, energi som du behöver till annat. Att kunna handskas med och förstå mellanmänskliga beteenden är mycket viktigt. När du leder en grupp, leder du helt olika individer, som ska förmås att samarbeta på ett sätt som är fördelaktigt för verksamheten. Konflikter kan blossa upp och osämja uppstå, händelser sker ständigt i medarbetarnas liv, vilket kan färga av sig på arbetet, förändringar i konjunktur, världshändelser, regionala händelser osv påverkar direkt och indirekt. Som ledare behöver du kunna handskas med dem alla. Självklart kan du inte förbereda dig för alla eventualiteter, men du behöver ha grundläggande konfliktkunskap, förmåga att hantera besvärliga situationer och lyhördhet inför det som sägs och görs både utanför och på arbetsplatsen. En ledarskapsutbildning ger dig insikt om både vilket ansvar du har och ger också verktygen du behöver för att klara av det, utan att förlora glädjen i att vara ledare.

   Kunskaper för nya chefer

   När du ska tillträda en tjänst som chef för första gången kommer du att upptäcka massor med saker som du inte funderat på tidigare. Genom att snabbt gå en ledarskapsutbildning får du en inblick i vad som förväntas av dig. En del känns OK, annat känns inte lika bekvämt. Det kan upplevas svårt att förstå sig på vissa medarbetares beteende och beteendet kan även ändras över tid. Själv är du ju densamma som innan du tog jobbet, eller? Detta är nog inte riktigt sant, om du tänker efter. Både din egen inställning till dig själv och hur andra ser på dig förändras i och med att du blir chef. Även här kan en utbildning spela en viktig roll och bli en ögonöppnare för att allt är inte längre som förut, och nu behöver du lärdomar som tar dig igenom förändringen på ett bra och utvecklande sätt. Plötsligt har du t ex fått makt. Makt att förändra andra människors arbetsvardag. 
   Med detta kommer ett stort ansvar, som du kan behöva ta dig lite tid till att fundera över. Hur vill du förvalta ansvaret? Vilken sorts chef vill du vara? Vilket avtryck vill du lämna i den organisation som du verkar? Att gå en kurs ger dig tiden du behöver för att ta dig en funderare på detta.

   Ledarskapsutbildning i tiden

   Hjärtum Utbildning har ledarskapsutbildning som är både modern och klassisk på samma gång. Moderna därför att de innehåller senaste forskningen inom ledarskapsområdet och klassiska eftersom många av frågeställningar fortfarande är desamma. Ett klassiskt område är gränsen mellan arbetstid och fritid när man är chef. Är du helt ledig när du går från arbetsplatsen eller lämnar hemmakontoret? Sannolikt kolla du mejlen minst ett par gånger under kvällen, för att se vad som dykt upp. Kanske sätter du dig framför datorn för att snabbt (?) fixa en grej. Med dagens digitala möjligheter har gränserna nästan helt suddats ut. Speciellt när du är ny på jobbet kan det vara svårt att låta bli att arbeta på fritiden. Du vill ju så gärna visa vad du går för och det är helt naturligt. Det funkar säkert också, ett tag. Men om det håller på för länge får du inte den livsviktiga tiden för återhämtning. Det är toppen att vara framåt och jobba hårt, men det är absolut nödvändigt att balansera upp det med vila och rekreation. Hjärnan behöver sin vila. Kroppen behöver både vila och motion och bra mat. Ledordet är balans och även detta kan du få viktig input till under en ledarskapsutbildning.