Gå en ledarskapsutbildning som ger rätt kunskaper. Då blir det enklare att leda medarbetare och grupper.

Ledarskapsutbildning gör skillnad

En ledarskapsutbildning gör verkligen skillnad. En del människor verkar vara födda till ledare. Det verkar som om de alltid har rätt kunskaper om hur de leder sin grupp. De har verktyg för att hantera konflikter mellan medarbetare. De vet hur man coachar individer och grupper så att målen för verksamheten uppfylls och människorna samtidigt utvecklas. De har insikt om att för att leda andra måste de även kunna leda sig själva. Dessutom verkar de förstå att de måste skicka deltagare till ledarutbildning med jämna mellanrum, för att se till att de har kunskaper om arbetsledning och informellt ledarskap.

Ledarskapsutbildning lär dig att leda

Är det verkligen så att vissa ledare helt automatiskt vet exakt hur de ska leda? Sannolikt är svaret att ytterst få kan det här med ledarskap redan från början och att de istället sett till att de har rätt ledarkunskaper genom att gå en utbildning. De vet att de behöver fakta, insikter och lärdomar om ledarskap och att de kan få det genom att gå en ledarutbildning.

  Ledarskapsutbildning och konflikthantering

  "Efter ledarskapsutbildningen visste jag hur jag skulle hantera konflikten"
  Maria hade problem med en eskalerande konflikt i sin arbetsgrupp och letade efter en bra ledarskapsutbildning. Eftersom hon är chef visste hon att hon hade ansvar för att hitta redskap som löser problemet. Maria väntade inte med att skaffa sig rätt kunskaper i problem- och konfliktlösning. Hon bokade snabbt in sig hos en bra utbildningsleverantör (Hjärtum Utbildning) som hon visste hade kurser som gav flera praktiska ingångar till hur konflikten skulle kunna få sin upplösning.
  Hon fick bl a lära sig att en konflikt är en interaktion mellan minst två parter. De inblandade parterna har önskemål som är alltför betydelsefulla för att ge upp. De upplever att sina möjligheter att få dessa önskemål tillgodosedda är blockerade av motparten. Maria insåg att konflikter finns på alla arbetsplatser och i alla sammanhang där människor ska samverka. Oftast blir konflikterna inte så allvarliga. De som berörs av konflikten kan själva hitta lösningen och gå vidare. Men ibland växer problemet bara och då påverkas arbetsklimatet väldigt negativt, inte bara för de parter som är direkt inblandade. Det var så det var i Marias arbetsgrupp. 

  Insikter under en ledarskapsutbildning

  Under ledarskapsutbildningen insåg hon att konflikten hade en systemorsak, dvs den var orsakad av att organisationen hade brister. Hon kunde tydligt se ett mönster av otydlig rollfördelning och svagheter i organisationen i stort, orsakad av växtvärk och oklara uppdrag. Med denna kunskap i bagaget visste Maria vad hon måste göra för att hitta lösningen på konflikten. Hon måste ta upp frågan på ledningsnivå och sedan måste de gemensamt hitta nya och bättre sätt att fördela ansvar, skaffa mer resurser etc. När identifieringen av grundproblemet var gjord kunde de hitta metoder som löste systemfelen och därmed kunde de lösa konflikten och förhindra att det uppstod nya.
  Ledarskapsutbildning gör skillnad för Rajan

  "Varför gör de inte som jag säger?"
  Rajan arbetar som arbetsledare i ett producerande företag. Han fick jobbet för 1 månad sedan så han är ny i rollen som ledare och har inte fått någon ledarskapsutbildning. Tidigare arbetade han som en del av gruppen som han nu ska leda och han märker att de inte tar honom på allvar. Han är fortfarande en i gänget, i gruppens ögon och de förstår inte varför de ska göra som han säger. Rajan inser att han behöver hjälp att stärka upp sin roll som ledare. Han behöver lära sig hur han får sina tidigare kompisar att se honom som ledare. Efter att ha letat på nätet efter en ledarutbildning som innehåller grundläggande ledarskap och redskap för att våga ta på sig ledarhatten fullt ut, hittar han en arbetsledarutbildning som ser bra ut.

  Ledarskapsutbildning och innehållet

  Utbildningen innehåller avsnitt om att lyckas bra som ledare och hur han ska klara av att leda olika typer av människor. Han får lära sig hur han ska tänka och agera i sin ledarroll och hur han kan kommunicera så att alla förstår vilka mål som ska uppnås. Grunden i vår ledarskapsutbildning är att du är gruppens ledare och ska få mod, kunskap och insikter som gör att du kan ta dig an ledarrollen fullt ut. Rajan får lära sig att han måste ändra sitt beteende och hantera sin nya roll i gruppen på ett annorlunda sätt, för att bli sedd som ledare. Han måste ta sin ledarroll, kliva och fram och våga leda. Efter ledarskapsutbildningen vet han vad han måste göra för att bli den ledare som han vill vara.

  Ledarskapsutbildning förbereder dig som ska leda andra

  Slutsatsen efter ovanstående två berättelser är att en ledarskapsutbildning  ger ovärderliga kunskaper i konsten att leda människor. Om du är ny i din ledarroll, men samtidigt redan är etablerad i en annan roll i organisationen, kan det bli komplicerat att ändra ditt eget beteende och hur andra ser på dig. Ditt invanda sätt att vara i företaget är både du och gruppen vana vid och det kan sätta käppar i hjulet vid starten av en ny karriär. En kurs där du dels lär dig viktiga grunder i ledarskap, dels får insikter om vad det är som gör att du inte tas på allvar i din nya roll, kommer att hjälpa dig hitta din nya väg.
  Det kan vara svårt att avsätta två dagar för en utbildning, men det är mycket väl investerad tid. Försök att frigöra några dagar för din ledarutveckling, det kommer att underlätta mycket för dig och sparar både tid, oro och kraft framöver.