Ledarskapsutbildning är bra

Det är bra med ledarskapsutbildning. Det anser nog de flesta som kommer i kontakt med ledarskapets mysterier.Enkelt uttryckt är att leda lika med att staka ut en riktning och sedan vägleda andra att följa efter. Vilka färdigheter och egenskaper behöver du för att kunna göra det? Det här är en fråga som många ledare försöker svara på. Svaret är bland annat ledarskapsutbildning. Genom en utbildning uppnår du nya kunskapsnivåer och utvecklar just de färdigheter du behöver för att bli en framgångsrik ledare. Förutom utbildning beror det naturligtvis på personen, på organisationen du jobbar i, kollegorna du arbetar med, den bransch du är verksam inom osv. Här belyser vi kärnan i ledarskapsutbildning och varför det är bra och faktiskt nödvändigt. Det finns viktiga modeller och teorier som du bör känna till. Dessa är väl beprövade och det är dumt att inte använda det som andra redan provat ut. Genom en utbildning lär du dig bästa praxis som verkligen fungerar på ledarskapets många områden. Den fungerar som en "palett" du kan välja mellan olika inriktningar som passar för dig. Det finns ingen garanti för att alla teorier kommer att fungera bra för dig, men det är alltid värt ett försök.

Färdigheter som lärs ut under en ledarskapsutbildning

Det finns tre huvudtyper av färdigheter inom ledarskap. Dessa finns dessutom även inom andra befattningar och i stort sett i alla organisationer och branscher. Under en ledarskapsutbildning går vi igenom en del av dem. Viktiga färdigheter är:

  • teknisk kunskap så att du får jobbet gjort
  • mänskliga färdigheter såsom delegering, skapa motivation och engagemang med mera
  • konceptuella färdigheter, dvs förmågan att se hela bilden och kunna planera långsiktigt med en vision
Konceptuella färdigheter är det för det mesta höga chefer som har behov av. Tekniska färdigheter är viktiga främst för de informella ledarna och mänskliga förmågor är något som alla ledare på alla nivåer behöver har. Ledare som befinner sig på en mellannivå, den så kallade mellanchefen, har en speciell position. De utgör själva  länken inom organisationen. De måste ta beslut från de översta nivåerna och hitta sätt att kommunicera dessa till de som påverkas av beslutet. Dessutom ska de även ta de anställdas frågor och problem och kanalisera dessa till ledningen.

I allmänhet är problemet att på de flesta arbetsplatserna främjas medarbetare för sina tekniska färdigheter. Till exempel: "Johan, du är en utmärkt säljare, du har jättefina resultat de senaste månaderna. Därför befordrar vi dig att leda ett team av säljare." Detta kan självklart fungera bra, men ledningen glömmer ofta att ledarskap är en mänsklig färdighet. Det finns inget magiskt stoft som flyger runt och säger "puff, från och med nu är du en perfekt ledare". De mänskliga förmågorna har inget att göra med de tekniska, utan de kräver en helt annan färdighet. Under en bra ledarskapsutbildning får du hjälp med att plocka fram de egenskaper hos dig som använder båda dessa förmågor.

Ledarens framgång

Ett mått på en ledares framgång kan vara resultatbaserad. Detta är mätbart: vinst, lite övertid, höga intäkter, låga kostnader och så vidare. Här gäller det att få jobbet gjort till varje pris och vara effektiv. Ett annat mått är svårare att mäta och det har med inställning, moral och lojalitet att göra: vad tycker medarbetarna om sitt jobb? Vad kan vi göra för att få vår personal att känna sig glada när de går till jobbet? Hur nöjda är de med sin ledare? Utmaningen för goda ledare är att befinna sig högt upp på båda skalorna: att vara mycket effektiv och mycket empatisk. Ibland är det svårt, men oftast går det. Försök att vara effektiv så ofta det går, men inte på bekostnad av det som kan inspirera personalen till att växa.

Ledarskapsutbildning och självkänsla

Vad behöver du för att kunna genomföra denna typ av ledarskap? En del är självkänsla. Du måste våga tro på dig själv och du måste känna dig själv mycket väl. Det är där just ditt ledarskap börjar. Därför handlar en ledarskapsutbildning ofta om självkänsla och att verkligen vet vem du är. Självmedvetenhet är förmodligen den minst diskuterade ledarskapskvaliteten. Dock är den kanske den mest värdefulla. Du behöver blir medveten om vad du är bra på, samtidigt som du erkänner vad du fortfarande har att lära. Att du är medveten om styrkor och svagheter ökar din trovärdighet som ledare. Detta i sin tur kommer att öka effektiviteten i ledarskapet. En ledare som är medveten om sin begränsningar såväl som sina styrkor uppvisar en viktig inställning. Du säger att det är OK att erkänna att du inte har alla svar, att alla kan göra misstag och viktigast av allt, att det är OK att be om hjälp.

Kom ihåg: om du är rädd för att göra misstag hindrar du din egen och organisationens utveckling. Att våga prova, med risk för att misslyckas, är viktigt för att inte stagnera på samma nivå. En organisation som ständigt lär sig och uppmuntrar innovation och nya sätt att göra saker blir oftast en högpresterande organisation. Ta även hjälp av en ledarskapsutbildning och lär dig att uppskatta feedback från andra. Vissa delar av vår personlighet förblir alltid delvis okänd för oss. Därför är det viktigt att ta in feedback och våga möta hur andra ser på oss. För att vara medvetna om detta måste vi be om återkoppling från de vi har runt omkring oss. Var därför  öppen för kritik och konstruktiv feedback. Visa intresse för hur andra ser på dig. Då kan du lära känna dig själv ännu bättre genom att du får tillgång till denna "dolda" del av din självbild. Lycka till med ledarskapet och gå gärna en ledarskapsutbildning hos oss på Hjärtum Utbildning!