Att leda utan att vara chef Vad behöver du tänka på som informell ledare?

Ledarskapsutbildning lär dig leda 

Det låter kanske inte så svårt det här med att leda andra, men utan chefsmandat kan det vara en utmaning. Vår ledarskapsutbildning tar fast på just de saker som kan utgöra hinder i ditt ledarskap. Du får redskap och kunskaper som hjälper dig att ta dig över och igenom hindren. Med fakta och färdigheter inom ledarskapsområdet blir du just den modiga och starka ledare som du vill vara.

Att leda andra utan att vara chef

Vår ledarskapsutbildning Att leda utan att vara chef hjälper dig att få de viktiga grunderna på plats. Att bli ansvarig för en grupp är en rolig utmaning och ofta ett steg uppåt i karriären. Men utan att ha fått grundläggande kunskaper om ledarskap startar du i uppförsbacke. Under vår utbildning utvecklar du under två dagar dina färdigheter i att leda utan att ha chefstitel. Du lär dig vad det innebär att sitta på stolen mellan ledningen och medarbetarna, med bara visst mandat att fatta beslut. Du utvecklar dina färdigheter inom dessa områden:
  • Förväntningar och krav på ledaren
  • Att plötsligt leda tidigare kollegor
  • Gruppens dynamik och spelregler
  • Att kommunicera som en ledare
  • Så delegerar och prioriterar du
  • De besvärliga och jobbiga samtalen - konflikter
Vår ledarskapsutbildning Att leda utan att vara chef är en jättebra utbildning att gå i början av din ledarkarriär. Du får massor med lärdomar med dig som både underlättar ditt ledarskap och gör jobbet roligare. Våra utbildningsledare är proffs på att lotsa dig igenom såväl fakta som praktik, teori såväl som utförande. Fokuset ligger på dig och ditt informella ledarskap och du lär dig att våga axla rollen.

En ledarskapsutbildning för informella ledare

Hur gör du för att leda andra utan att vara chef? Kruxet är att du befinner dig mellan två stolar; å ena sidan chefen för gruppen och å andra sidan individerna i teamet. Du saknar mandat att fullt ut bestämma, men förväntas ändå leverera resultat. Att gå en ledarskapsutbildning i ett tidigt skede kommer att vara en stor hjälp för dig. Där får du kunskaper om vad som kan förväntas av dig i din roll, hur det är att leda kollegor och hur du hanterar tråkiga saker, som konflikter och oenighet i gruppen.

Vad ger det mig att gå ledarskapsutbildningen Att leda utan att vara chef?

Först och främst ger en ledarskapsutbildning, som har fokus på det informella ledarskapet, en bra och stabil bas inom ledarskapsområdet. Du får en gedigen grund att utgå ifrån, som du sedan har nytta av under hela din karriär som ledare. Utbildningen behandlar många saker som du har lätt att relatera till i din egen arbetsvardag och du kan därför börja applicera kunskaperna direkt. Exempel kan vara att förstå hur roller uppstår i teamet och varför det är så viktigt att det redan från början är solklart vem som ansvarar för vad.

Utbildningen är mycket bra för dig som står i begrepp att bli ledare, men som inte har titeln "chef". Exempel kan vara att du ska börja leda en arbetsgrupp eller ett projekt. Du kan också ha blivit samordnande för en enhet eller ett team och ska sitta som spindeln i nätet och koordinera uppgifter som ska utföras. Även om du har jobbat ett tag i ledande befattning, men aldrig har gått en ledarskapsutbildning, kan du behöva gå denna utbildning. Det ger dig ökade kunskaper om ledarskapet som profession och gör att en hel del bitar som du funderat på faller på plats.

Kan en ledarskapsutbildning lära mig att leda?

En ledarskapsutbildning kan ge dig redskapen för att du ska kunna leda andra, men det är upp till dig att använda dem på rätt sätt. En utbildning förbättrar dina kunskaper inom ledarskapsområdet och stärker ditt självförtroende som ledare. Med fräscha lärdomar och utvecklade färdigheter står du väl rustad för att möta ditt team. Ytterligare en sak som du får när du går utbildningen är nya kontakter. Att nätverka och skapa kontakt med andra som är i samma situation som du är mycket användbart, både på kort och lång sikt. Kanske kan ni utbyta mejladresser och fortsätta kommunicera med varandra om arbetsrelaterade saker.

Till sist kan nämnas värdet av att utbildningen ger dig så pass goda kunskaper att din egen trygghet och säkerhet som ledare ökar. Du blir modigare och vågar börja leda på ditt sätt. Du hittar lättare din väg till ett personligt ledarskap, som är både hållbart och starkt.