Bra ledarskapsutbildning

Ledarskap är ett brett ämne och en bra ledarskapsutbildning medför lärande anpassat efter dina behov och förutsättningar. En utbildning blandar fakta, föreläsning, övningar och diskussioner, så att du får tillfälle att utforska alla aspekter av din personliga ledarstil. En bra ledarskapsutbildning gör att du får en långsiktig utveckling av dig själv som ledare och får kunskaper som du kan öva upp och finslipa över tid. Ibland är dock dina behov av kunskaper mer kortsiktiga. En plötsligt uppkommen situation kan kräva att du går en utbildning så att du kan lösa problemet. Det kan handla om en konflikt, en stor förändring av verksamheten, ett hastigt påkommet projekt osv. Här är det bra att gå en ledarskapsutbildning som ger taktisk och snabb ledarskapsutveckling med omedelbara kunskaper.

Ledarskapsutbildning som passar dig

Välj ett ledarskap och en ledarskapsutbildning som passar dig som person. Då ledarskap är ett brett ämne, som kräver anpassning till dina medarbetare och till företaget du arbetar på, är det inte alltid så lätt. Du behöver gå en ledarskapsutbildning där du får möjlighet att utforska alla aspekter av din personliga ledarstil. Du behöver reda ut såväl dina kortsiktiga som långsiktiga mål. Ta reda på vad du behöver ta tag i på en gång och vad som kan vänta.  En bra ledarskapsutbildning fokuserar på dig som ledare. Du får hjälp att komma fram till din föredragna kommunikationsstil och din nuvarande inställning till ledarskap. Tillsammans med utbildningsledaren tar du reda på hur du vill uppfattas som ledare och hur du kan utveckla ett ledarskapstänkande. Du kan t ex:

  • Sätta fingret på just dina färdigheter och egenskaper som ledare
  • Inse att det är skillnad på ledning och ledarskap
  • Förstå hur du påverkar andra genom ditt sätt att leda
  • Utveckla din empatiska och emotionella ledarkapacitet
  • Plocka fram dina personliga motivationsfaktorer och stämma av om de passar tillsammans med företagets affärsmål

Konsten att leda andra

Under denna del av en ledarskapsutbildning tar du fasta på färdigheter, kunskaper och attityder som du behöver för att kunna leda dina medarbetare. Du lär dig att motivera, delegera och ge feedback. Här är din inverkan på andra i fokus och hur du gör för att uppfattas som en verklig ledare för gruppen. Här lär du dig bl a:

  • Skillnaderna mellan att förklara vad du vill ha gjort och tala om vad du vill ha gjort
  • Öka produktivitet och effektivitet i gruppen genom coachning
  • Metoder som hanterar de jobbiga samtalen och de utmanande situationerna
  • Hur du utvecklar ett högpresterande team som vill mer

Att leda din verksamhet efter en bra ledarskapsutbildning

Som ledare ska du inte bara leda din personal, du ska även kunna tänka strategiskt och bidra till verksamhetens utveckling och framgång. Under en bra ledarskapsutbildning lär du dig att tänka i det bredare perspektivet och får hjälp att identifiera de färdigheter, kunskaper och attityder som krävs för att lyfta blicken. Du behöver jobba fram en tydlig vision av vart ni är på väg för din grupp. Om inte målen är klara blir det svårt att leda framgångsrikt. När du sätter målen för din verksamhet är det bra att väva in en beredskap för att hantera förändringar. Skapa en vision i ditt team, baserat på nyckelkomponenter som är viktiga för er verksamhet och anpassa sedan visionen till det bredare affärssammanhanget. På så sätt får du bra nyckeltal att följa upp och har kontroll på att ni går åt rätt håll.

För att implementera visionen i ditt team är det av stor betydelse att du kommunicerar den på ett inspirerande sätt, och presenterar den så att den får avsedd effekt. Använd ett klart och tydligt språk och använd gärna exempel som åhörarna kan identifiera sig med. Metaforer och bildspråk kan vara användbara, om de används i rätt mängd och på rätt sätt.

Bra ledarskapsutbildning planerar för förändringar

Under en bra ledarskapsutbildning ska även ett avsnitt om att planera för förändringar finnas med. Det är viktigt att du får kunskaper om nödvändiga verktyg som behövs för att förena och stödja ett gemensamt mål och vara en förebild för att leda i förändring. Du behöver kunna knepen som öppnar för att våga tänka annorlunda och ingjuta entusiasm inför en förändring. Under utbildningen kan du få lära dig mycket om hur du kan tänka kring detta och hur viktigt det är att ingjuta förtroende och även förväntningar inför kommande ändringar i verksamheten. Det går att vrida något negativt till att i slutänden bli något positivt som gagnar individerna och gruppen, men det ställer krav på dig som ledare och på hur du lägger upp det. En ledarskapsutbildning kan ge dig många tips och insikter om vad du bör tänka på.

Skaffa en personlig coach

Inom idrotten är det vanligt att proffsen har en egen coach som säkerställer att de presterar som bäst. Samma sak borde finnas även för näringslivet. Du kan få kontakt med en coach under en ledarskapsutbildning. Ofta kan utbildningsledaren även fungera som coach och ni kan lägga upp en plan för dig efter utbildningen.  En personlig, en-till-en-coach, är otroligt tidseffektiv och 100% dedikerad till dig och din inlärningsagenda. Man kan se det som ett regelbundet engagemang som hjälper dig att prioritera din utveckling och utmanar dig att bli så bra som du kan vara. Genom att arbeta med en erfaren coach kan du sätta fingret på just dina mål och utveckla självförtroendet och förmågan att göra dem till verklighet. 

Coaching har ingen förutbestämd agenda. Det ni pratar om är konfidentiellt och ni kan ta tag i alla hinder som blockerar din framgång i livet, tex en skrämmande presentation, en utmanande befordran eller ett mellanmänskligt problem med någon. Coachning kan även ta upp sådant som att hantera förändringar, utforska självbegränsande övertygelser, bygga upp motståndskraft mot stress och kommunikationssvårigheter. Du kan få hjälp att snabbare inse saker om dig själv och får stöd med att ta tag i sådant som är viktigt för dig, ditt liv och din karriär.