Att titta efter vid val av ledarskapsutbildning

Att välja ledarskapsutbildning är inte svårt

Inte om du tänkt igenom vad det är du vill lära dig och vet vilken nivå av utbildning du vill gå. Om flera utbildningar verkar snarlika kan det vara bra att ta hjälp av oss. Vi har en bra guide på vår hemsida. Om du fortfarande vill veta mer, tveka inte att kontakta oss på info@hjartum.se. Vi svarar snabbt på dina frågor om ledarskapsutbildning och kan lotsa dig till rätt utbildning.

Vilken ledarskapsutbildning ska jag välja?

Ibland kan det vara svårt att veta vilken ledarskapsutbildning du ska välja. Hur vet du att utbildningen passar för den nivå som just du befinner dig på? Hur ska du avgöra om innehållet är det som du är ute efter? Det är naturligtvis svårt att svara på ett sätt som passar alla, men här kommer några riktlinjer som kan vara bra att gå efter:
  • Titta på utbildningens namn
  • Vad står under "Målgrupp"?
  • Läs igenom vad som står under "Det här lär du dig"
  • Skumma igenom det detaljerade innehållet
  • Vad har tidigare deltagare sagt om utbildningen?
  Varje del förklaras närmare nedan och det finns ännu mer information på vår hemsida; Hjärtum Utbildning. Där finns även våra bokningsvillkor och datum för alla våra utbildningar. Att läsa vad andra utbildningsdeltagare har tyckt ger en bra indikation och utbildningen. Det finns massor med citat från tidigare deltagare på vår hemsida. Du kan även kika på exempel på företag och organisationer som är våra kunder. 

   Namn på ledarskapsutbildning

   Det kanske verkar banalt, men namnet på en ledarskapsutbildning ger en mycket bra fingervisning om vad kursen handlar om och till vem den riktar sig. Ledarskapsutbildningen "Ny som chef" säger t ex direkt vem som är mottagaren. "Arbetsledarutbildning" säger dock bara delvis till vem den vänder sig. Arbetsledare förvisso, men ny eller erfaren? Här måste du titta vidare på målgruppen. Just vår arbetsledarutbildning vänder sig till nya arbetsledare, vilket framgår under avsnittet om målgrupp. 

   Målgrupp för en ledarskapsutbildning

   Varje utbildningsbeskrivning ska innehålla några rader om målgruppen. Det är här du kan avgöra om du tillhör den grupp som ledarskapsutbildningen riktar sig till. Är målgruppen den som är ny i sin roll ska det tydligt framgå. Passar den bättre för den som är mer erfaren ska man kunna utläsa det. Riktar den sig en speciell bransch eller nisch ska det också stå. Det ska även framgå om du behöver ha tidigare erfarenheter för att kunna tillgodogöra dig innehållet. Ofta ger vi exempel på titlar som du kan ha för att innehållet ska passa för dig.

   Vad lär du dig under en ledarskapsutbildning?

   Innan du väljer ledarskapsutbildning är det viktigt att du har klart för dig vad du kommer att få för övergripande kunskaper. Ledarskap kommer ju självklart att vara en del, men i vilken form? Kommer du t ex att lära dig vad det innebär att bli chef över tidigare kollegor? Att hålla medarbetarsamtal? Ingår konflikthantering i kursen? Är kommunikation en del av utbildningen? Fundera igenom vad som är viktigast för dig att ha med dig från utbildningen och se till att dessa delar finns med.  Våra utbildningar innehåller ofta många olika delar, för att du ska få en bred bas att stå på. Om du inte hittar alla delar i utbildningen kanske det finns en påbyggnad som du kan gå senare.

   Innehållet i detalj

   Om du, efter att ha klart för dig det övergripande innehållet, ändå känner att du behöver mer på fötterna ska du titta igenom detaljerna. Här hittar du mer information om de olika områdena en ledarskapsutbildning tar upp och förhoppningsvis ska du nu börja känna att detta är rätt (eller fel). Det är dock viktigt att ha klart för sig att en ledarskapsutbildning inte följer ett innehåll slaviskt till punkt och pricka. Du får med dig alla delar som kursen innehåller, men inte nödvändigtvis i den ordning som det står i programmet. Själva ämnet är mångfacetterat och innehållet vävs ihop till en helhet under kursdagarna.

   Vad tycker tidigare deltagare?

   Det är viktigt att titta efter recensioner från andra som har gått utbildningen. Dessa ger dig en mycket bra bild över både innehåll, utbildningsledare och allt runt omkring utbildningen. Är tidigare deltagare nöjda ökar sannolikheten för att även du ska blir det. Bra recensioner borgar för en bra ledarskapsutbildning, så enkelt är det! Varmt välkommen till oss på Hjärtum Utbildning - gå din ledarskapsutbildning hos oss!

   Klart för en flygande start på ledarskapet!

   Nu hoppas vi att du har fått lite tips om vad du kan tänka på och titta efter när du väljer ledarskapsutbildning.

   Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp med att välja utbildning!