Hur ska du tänka när du leder i osäkra tider?

Ledarskapsutbildning lär dig leda i förändring

Det finns speciell ledarskapsutbildning som har fokus på att lära dig leda i ständig förändring. Innehållet i utbildningen tar upp det svåra i att ständigt hantera nya situationer. Dessutom lär du dig att fatta snabba beslut. Kunskaper som är viktiga i en snabbt föränderlig tid.

Att leda i osäkra tider

Just nu, år 2021, är det osäkra tider för många företag och speciellt ni som leder era medarbetare ställs inför tuffa beslut. Många företag kämpar med ekonomiska underskott och som chef känner du kraven hopa sig. Det gäller många branscher, även vi som jobbar med ledarskapsutbildning. Det kan vara svårt att få vardagen som chef att gå ihop när orderstocken krymper och det ekonomiska manövreringsutrymmet blir mindre.
Men sedan finns det också de som har mer än någonsin att göra. Beroende på bransch kan man antingen befinna sig på ruinens brant eller göra bättre affärer än någonsin.
Många har ställt om och tvingas leda sina medarbetare längs med en helt ny väg. Chefer ställs inför vägskäl de aldrig kunde drömma om att de skulle nå fram till och de tvingas att fatta snabba beslut baserade på knapphändig information. Hur ska man tänka man måste leda i jobbiga tider?
Ta gärna hjälp av en ledarskapsutbildning. Vi har utbildningsledare som är experter på att leda i tider av osäkerhet och kris. Du kan spara både tid och besvär genom att gå en utbildning. Då vet du hur du ska hantera snabba förändringar och tvära kast.

  Ta hjälp när du ska leda i jobbiga tider

  En ledarskapsutbildning kan vara räddningen ibland. Om företaget eller organisationen är mitt i en kris, står du som ledare i frontlinjen. Frågor, bekymmer och rädslor hos personalen kanaliseras mot dig som chef och du förväntas att ha alla svaren. Som kaptenen på en sjunkande u-båt ska du både hitta vägen mot ytan och hantera den mänskliga oron på vägen dit. Du ska både veta hur ni ska ta er ut upp krisen och kunna vägleda medarbetarna och dig själv på vägen. Det säger sig självt att det är tufft att leda i den situationen. Men det är långt ifrån omöjligt. Steg 1 kan vara att ta hjälp utifrån. Antingen från en mentor med erfarenhet från kriser, eller från en professionell utbildare inom ledarskap, så att du får grunden på plats och finner styrkan att kämpa vidare.

  Ledarskapsutbildning lär dig att ta hand om dig

  Om du inte tar hand om dig själv både fysiskt och psykiskt kommer du inte att ha kraft till att leda i kris. Detta och mycket mer lär du dig under en ledarskapsutbildning. Det är mycket viktigt att regelbundet finna stunder, då du får möjlighet till återhämtning och reflektion. Vad du gör spelar mindre roll, så länge det är hälsosamt. En promenad, en cykeltur eller en stund i trädgårdslandet är alla bra aktiviteter som ger både motion och frisk luft. Dessa nyttiga pauser kan medverka till att man ser lite klarare på saker och ting och får distans till ledarrollen. Prova att lämna hörlurarna hemma ibland. Visserligen är det fantastiskt att lyssna på en bok eller en podcast medan man gör något, men ibland behöver hjärnan fritt spelrum.

  Ta hand om dina medarbetare

  Även dina medarbetare behöver lite extra uppmärksamhet i tuffa tider. Under en ledarskapsutbildning får du tips på vad du kan göra. Oron över hur det ska gå med jobbet påverkar både engagemang, vilja och prestation. Att du som ledare är tydlig med vart ni är på väg är viktigt. Stoppa onödiga rykten innan de får fart, genom att regelbundet informera om läget och vilka planerna är. Be om förslag till förändringar och förbättringar. Kanske sitter någon i personalen med en jättebra och innovativ idé, men vågar inte säga något. Uppmuntra till att komma med förslag, det skapar motivation och en känsla av att vara av betydelse för företagets framtid.

  Ledarskapsutbildning efter krisen

  "Det kommer att bli bättre." Floskler och tomt snack? Det beror på hur man väljer att se på det. Även något som i stunden är negativt blir oftast positivt i slutänden. Som chef och ledare har du en inneboende kraft att vilja gå framåt. Det ligger i ledarens natur. Visst uppstår hinder på vägen och vissa dagar är mörkare än andra, men med ledarrollen kommer också en stark vilja att lyckas. Det är det som gör dig till ledaren av teamet. Du behöver dock inte göra allting på egen hand. Det finns mycket hjälp att få, både i form av ledarskapsutbildning, coachning och mentorskap. Använd alla till buds stående medel, det kommer att göra vägen ut ur krisen så mycket snabbare. En ledarskapsutbildning kan vara en del av lösningen.