Arbetsledarutbildning som hjälper dig leda andra

En ledarskapsutbildning i arbetsledning

När du går vår ledarskapsutbildning i arbetsledning lär du dig utveckla ett ledarskap som håller i längden. Du blir bättre på att delegera och fördela arbetet i ditt team, utan att gnissel uppstår. Med nya färdigheter i gruppdynamik, coaching och konflikthantering står du redo att arbetsleda fullt ut. Du får lärdomar som gör att dina arbetsdagar kan fyllas av produktivitet och arbetsglädje. Med rätt kunskaper i ledarskap skapar du motivation i arbetslaget och utvecklar även dig själv på köpet.

Arbetsledarutbildning

Vår arbetsledarutbildning vänder sig framför allt till dig som är ny som arbetsledare eller gruppledare. Det är en två-dagars ledarskapsutbildning, där du lär dig att ta dig an rollen att leda en grupp individer. Du får verktyg som gör att du kan leva upp till förväntningarna på dig. Du lär dig även vilka krav du  som arbetsledare har rätt att ställa. Vår arbetsledarutbildning ger dig många praktiska verktyg att plocka fram direkt när du kommer tillbaka till arbetsplatsen:
 • Så leder du utan att ha chefsposition
 • Så leder du olika personligheter och olika typer av individer
 • Vad behöver just du jobba med för att bli en bra arbetsledare?
 • Att prioritera - vad brinner i knutarna och vad kan vänta?
 • Så skapar du ett bra samarbete i din grupp
 • Vad ska du göra om det finns osämja och bråk i teamet?
 • Konsten att ge och ta emot feedback

  Ledarskapsutbildning - arbetsledarutbildning

  "Nu ska jag arbetsleda dem som förut var mina kollegor - hur gör jag?"
  Under vår arbetsledarutbildning lär du dig att inse en viktig sak. Du inser att igår var du en i gruppen - idag ska du arbetsleda samma grupp. Ledarskapsutbildningen lär dig vad du behöver tänka på. Det kan vara ett ganska bryskt uppvaknande att inse att kompisarna ser på dig på ett annat sätt, nu när du blivit arbetsledare. De frågar inte längre om du ska med och fika och pratar inte med dig på samma sätt som tidigare. Vad har hänt? Du är ju fortfarande samma person - eller? Under vår arbetsledarutbildning kommer du att inse att i dina tidigare kollegors ögon har du förändrats. I och med vetskapen om att du har fått mandat att tala om för dem vad de ska göra och när de ska göra det, har relationen mellan er ritats om. Det känns i luften att du inte är en av dem längre och det måste du acceptera. Du kan inte sitta på både kompisstolen och ledarstolen. Det kanske fungerar så länge allt är toppen, men när det blir friktion är det du som kommer att vara tvungen att sätta på ledarmössan fullt ut. Detta och mycket mer står på programmet under en ledarskapsutbildning.

  Arbetsledarutbildning lär dig kommunikation

  Kommunikation är en av grundstenarna i bra arbetsledarskap och vår arbetsledarutbildning lär hur du gör. Ingen kommunikation - inget ledarskap. Så enkelt är det och samtidigt så svårt att få att fungera i praktiken. Att gå vår en ledarskapsutbildning med fokus på arbetsledning är ett bra sätt att få kläm på det här med kommunikation. Du lär dig bl a att informera, jobba med feedback, lyssna samt vara tydlig. Dessa fyra hörnstenar kan sägas utgöra basen i all kommunikation. En utbildning kan ta upp alla delar eller vissa av dem. Det är viktiga ingredienser att få med sig i arbetsledarskapet så vi upprepar dem:

  Informera - Ge och ta feedback - Lyssna till såväl individen som gruppen - Vara tydlig och respektfull i kommunikationen.

  Det verkar kanske inte så märkvärdigt och komplicerat, men faktum är att ibland är det så svårt att få till. Du kanske glömmer att informera någon, du eller en medarbetare bli ledsen över negativ feedback eller du blir osäker och därmed otydlig i ditt budskap. Allt detta är mänskligt och ge inte upp om det inte blir 100 % rätt första gången. Om du är medveten om var det gick snett kan du rätta till det och göra rätt nästa gång. Alla uppskattar en mänsklig arbetsledare, som vågar erkänna sina fel och som vågar prova igen. Under en arbetsledarutbildning lär du känna andra som är i samma situation som du och du kommer att inse att du inte är ensam om dina funderingar.

  Arbetsledarutbildning på distans

  Det går jättebra att gå en ledarskapsutbildning i arbetsledning som en distansutbildning. Med hjälp av dagens fina teknik upplever våra deltagare det nästan som om de var i klassrummet. Oftast genomför vi hybridutbildningar, dvs vi har deltagare både i klassrummet och online. Denna typen av utbildning blir levande och mer lik en fysisk utbildning, jämfört med en ren webbutbildning. Båda varianterna är lika populära hos oss och vi tror att du blir nöjd med vilken du än väljer. Utbildningsprogrammet är detsamma och du lär dig samma saker så det är en smaksak. Många tycker det är skönt att slippa resorna och väljer av den anledningen distans eller webb. Andra vill gärna komma från hemmet eller arbetsplatsen och deltar helst fysiskt. Alla är lika välkomna som utbildningsdeltagare hos oss!