Ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning

Här kan du läsa om ledarskapsutbildning som vi på Hjärtum Utbildning erbjuder. Du kan enkelt klicka dig vidare till vår hemsida för mer information eller bokning. Att gå en ledarskapsutbildning i början av din nya karriär som ledare är en mycket bra investering i din framtid som ledare. Du får många bra verktyg att använda och massor med insikter i hur det faktiskt är att leda andra människor. Våra utbildningsledare är proffs både inom ledarskapsområdet och på att lära ut. Med lyhörd pedagogik lotsar de dig som deltagare genom fakta och teori, praktik och implementering, alltid med fokus på att du ska lära dig så mycket som möjligt. Du utvecklar dina färdigheter som ledare och ökar din trygghet i rollen.  Under våra ledarskapsutbildningar lär vi ut vad det innebär att vara ledare - kort och gott.

Vi erbjuder självklart både klassrumsutbildning och distanskurser inom ledarskapsområdet. Vi är speciellt stolta över våra hybridutbildningar, där du som är med på distans deltar direkt i en klassrumskurs. Många upplever det nästan som att vara på plats! Tack var bra teknik kan du som är med online diskutera, ställa frågor, genomföra övningar mm. Du ser utbildningsledaren tydligt och även dennes PowerPoint-bilder, blädderblocksanteckningar mm. En ledarskapsutbildning på distans är ett mycket bra alternativ när du inte kan eller vill vara med fysiskt.

Vi har erbjudit ledarskapsutbildning till näringsliv och offentlig sektor sedan 1996 - vi kan det här med utbildning! Du kan tryggt vända dig till oss för din och din verksamhets kompetensutveckling. Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss gärna på info@hjartum.se.


Ledarskapsutbildning för ett hållbart ledarskap

När du går en ledarskapsutbildning hos oss får du många nya kunskaper och bygger upp dina färdigheter inom ledarskapsområdet. Du får till exempel:

 • gedigna kunskaper från erfarna utbildningsledare
 • praktiska lärdomar som du kan prova direkt i din verksamhet
 • möjlighet att bolla frågor och funderar med utbildningsledaren
 • lära dig det senaste inom området ledarskap
 • inspiration och motivation att utvecklas som ledare

Du lär dig om vetenskapliga teorier och fakta inom ledarskapsområdet, men framför allt får du handfasta verktyg att använda i praktiken. Våra utbildningar är på max två dagar, för att du alltid ska hinna med att gå utbildning. Långa UGL-utbildningar kan visserligen vara bra, men en kortare intensivutbildning är att föredra när du är ny i rollen som ledare.

Klicka på "Hjärtum Utbildning" nedan för att komma direkt till vår hemsida. Där står det mesta du behöver veta för att kunna välja rätt ledarskapsutbildning för dig. Välkommen att kontakta oss för information om vårt utbildningsutbud!

Ledarskapsutbildning för nya och erfarna ledare

Det är klokt att, redan i inledningen av ditt uppdrag som ledare, passa på att lära dig så mycket som möjligt om både teori och fakta inom ledarskapsområdet. Även du som jobbat i ledande position en tid har stor nytta av ledarskapsutbildning. Saker som du funderat på får plötsligt sin förklaring och du kan ofta utvecklas ännu mer, när du fått fler bitar på plats. En ledarskapsutbildning är väl investerad tid.

Ny som chef - chefsutbildning

Ny som chef

Ledarskapsutbildning för dig som nyss har blivit chef, eller som snart ska tillträda din nya tjänst. Här lär du dig vad chefskap innebär.

Ledare men inte chef

Att leda utan att vara chef

Det här är en ledarskapsutbildning för den informella ledaren. För dig som ska leda en grupp, ett team eller ett projekt utan att vara chef.

Ny som arbetsledare

Arbetsledarutbildning

En praktisk ledarskapsutbildning för dig som nyss har blivit arbetsledare och ska leda din grupp mot uppställda mål.

Ledarskapsutbildning för din kompetensutveckling

Ett tips är att gå en ledarskapsutbildning så tidigt som möjligt i din karriär som ledare. Under en utbildning får du dig många både praktiska och teoretiska lärdomar. Att få en tjänst som ledare är ett hedersuppdrag och ett kvitto på att du har presterat mycket bra i ditt arbete. Kanske var du specialist inom ett område tidigare och har nu befordrats till chef för din enhet. Eller så är du rekryterad utanför organisationen och ska nu lära känna ett nytt företag och nya kollegor. Oavsett hur du blivit en ledare ska du nu ta ansvar för att leda andra människor. Ansvaret blir lättare om du ser till att få gå en ledarskapsutbildning.  Du har troligen även ansvar för att din budget hålls, att underlag lämnas till ekonomienheten i tid, att arbetsmiljön är god mm. Med andra ord; du har axlat ett ganska tungt ansvar. Roligt men tungt och med en utbildning i ryggen kommer det att kännas lugnare och tryggare.

De flesta behöver någon form av stöd i början av en ny tjänst, speciellt om uppdraget medför ledningsansvar. Med en ledarskapsutbildning i ryggen är du mycket bra rustad inför både krav, förväntningar och olika ledningssituationer. Som grädde på moset lär du känna andra som är i samma situation som du och kan utbyta erfarenheter och frågeställningar. Du får massor med nya kunskaper inom ledarskapsområdet, t ex hur du leder tidigare kollegor, hanterar konflikter, håller medarbetarsamtal och utvecklar gruppen du leder. Du utvecklar dina färdigheter att leda andra och lär du att verkligen ta vara på dina starka sidor. Du får även kunskap om dina svagare sidor och vad du kan göra för att stärka upp dem.

Välj vilken typ av utbildning du vill gå; i klassrum med begränsat antal deltagare, på distans eller en webbkurs. Alla varianterna fungerar mycket bra och ger dig kunskaper och insikter som är värdefulla för dig och ditt ledarskap.

Ledarskapsutbildning lär dig att gå från en i gruppen till ledare

En ledarskapsutbildning gör övergången från att ha varit en del av en grupp till att istället axla rollen som dess ledare enklare. Detta blir speciellt tydligt om du ska Leda utan att vara chef. Nya ledare är ofta mycket duktiga på det de gör och presterar på topp inom sitt område, men ibland saknar de kunskap om ledarskap. Nu ska de agera ledare för den grupp de tidigare var en del av och de ska få uppgifter att utföras med hjälp av andra, inte utföra dem själv, så som de är vana vid. Med en bra utbildning sparar du tid, ansträngning och oro inför ditt nya uppdrag. Med lärdomar inom ledarskapsområdet på plats blir jobbet så mycket lättare.

Många nya ledare önskar nog att de hade fått en ledarskapsutbildning i början av sitt nya jobb, så att de hade fått  baskunskaper i vad det innebär att vara en ledare. Under en sådan utbildning lär man sig vilka fundament som ledarskapet vilar på och hur du kan lägga den viktiga grunden för ett långsiktigt och lärande ledarskap.

Du blir medveten om vilka ledaregenskaper du har och som du kan utveckla som ledare, t ex hur du kommunicerar, delegerar och coachar. När du vet dina styrkor kan du forma dem så att de passar för just ditt team. Du blir även varse dina svagheter och lär dig hur du bör agera för att inte trilla i någon fallgrop.

Ledarskapsutbildning leder till effektiv ledarkommunikation

Att en ledarskapsutbildning innehåller avsnitt om kommunikation är självklart. Att kommunicera är grundläggande inom alla områden och ledarskapet är inte undantag. Under en utbildning är kommunikation centralt och du lär dig hur du kommunicerar som ledare på ett framgångsrikt sätt. Du lär dig att prata engagerande och övertygande, likväl som du får kunskap om att lyssna intresserat och ärligt. Att du lär dig behärska förmågan att leverera dina åsikter på ett förtroendeingivande sätt visar styrkan i ditt ledarskap. Det underlättar enormt när du vill att andra ska lyssna till dig.

En utbildning i ledarskap hjälper dig att våga kommunicera ärligt och med övertygelse. Till din hjälp får du en rad användbara verktyg i form av kommunikationstekniker och – strategier. Dessa kan du använda för att bygga bra relationer både inom och utom arbetsplatsen. Så gå gärna en bra ledarskapsutbildning inom kommunikation och få kunskaperna som utvecklar ditt personliga sätt att informera och föra fram idéer, åsikter och synpunkter. Du lär dig t ex att:

 • identifiera och utveckla din personliga kommunikationsstil
 • använda din stil på bästa sätt när du informerar på arbetsplatsen
 • förstå olika typer av kommunikationssätt och varför en del fungerar och andra inte
 • riva ner hinder som stoppar dig i din kommunikation
 • använda aktiva sätt att lyssna och ställa frågor som både ökar din förståelse och visar att du bryr dig
 • ge och ta emot feedback
 • använda säkra tekniker som fungerar vid jobbiga situationer

Konsten att utveckla både människa och verksamhet

Du kan utvecklas genom en bra ledarskapsutbildning. Det är när människor utvecklas som verksamheter utvecklas. Nyckeln till framgångsrika företag är bland annat möjligheten till utbildning. Där det finns bra förutsättningar för medarbetare att göra det som de är bra på, där finns också möjligheterna till tillväxt för verksamheten. Som ledare ansvarar du för båda delarna. Du ska se till att din verksamhet är lönsam och du ska säkerställa att personalen, som gör detta möjligt, mår bra och presterar på topp. Så länge det finns balans mellan strävan efter vinst och en god arbetsmiljö, så länge kommer företaget att fortsätta gå framåt. En god chef får inte glömma någon av delarna. Se till så att du:

 • möjliggör kontinuerlig utbildning för medarbetarna
 • skapar en arbetsmiljö som uppmuntrar innovation och nya förslag från personalen
 • involverar medarbetarna i processerna som utvecklar verksamheten
 • mäter framgångarna på ett lättförståeligt sätt som du enkelt kan kommunicera till personalen

Ledarskapsutbildning för att kunna börja leda projekt

En speciell form av ledarskapsutbildning vänder sig till dig som ska leda projekt. Projekt uppstår och avslutas kontinuerligt i en verksamhet. De är en naturlig del av arbetsflödet och vanliga vid implementeringar av olika slag. När du sätts att ansvara för ett projekt finns det en hel del att känna till. Vi rekommenderar starkt att du går en projektledarutbildning för nya projektledare i Hjärtum Utbildnings regi. Där får du lära dig det grundläggande inom att leda ett projekt och får kunskaper som gör att du kan genomföra ett projekt, från start till slutgång. Du behöver bl a lära dig projektplanering, budgetering, schemaläggning och resursfördelning. Du får kunskaper som gör att du kan driva ett projekt på ett effektivt och välstrukturerat sätt. Att leda ett projekt kan vara annorlunda mot ”vanligt” ledarskap och en ledarskapsutbildning med fokus på att leda i projekt är en bra investering.

Under en utbildning kan du t ex lära dig:

 • göra projektplaner med milstolpar och avgränsningar
 • göra en budget och följa upp denna kontinuerligt
 • säkerställa rätt kvalitet i projektet
 • identifiera risker och hot
 • kommunikation i och utanför projektet
 • avslutning och avrapportering av projektet

Ledarens egenskaper tydliggörs under en ledarskapsutbildning

När du nyss blivit chef för en grupp är det mycket att tänka på. Kanske är inte en ledarskapsutbildning det första du tänker på, men ta dig gärna tiden att gå en. Utbildningen hjälper dig att hitta din alldeles egna ledarskapsstil, som du kan arbeta vidare med. Dessutom får du lärdomar som gör det lättare att bekanta dig med den grupp du ska leda, och börja implementera ditt ledarskap i denna. Du utvecklar dina kommunikativa färdigheter, så att du presenterar, informerar och delegerar som en ledare.  Rent praktiskt kanske du även måste anställa personal, så en ledarskapsutbildning med fokus på arbetsrätt kan också den vara på sin plats.

Om du har för avsikt att snabbt komma in i din nya roll som ledare är det ett bra tips att anmäla dig till någon form av utbildning inom ämnet. En bra ledarskapsutbildning kommer garanterat att hjälpa dig att bli en starkare, säkrare och mer respekterad ledare. Den visar vägen till flera olika ledarskapsinstrument som kommer att underlätta i ledarskapet olika delar. Den ger dig insikter som ökar din trovärdighet som ledare och som lär dig hur du kan entusiasmera din personal. Du får redskap att använda när det uppstår problem i gruppen och lär dig hantera konflikter, ständiga sena ankomster, negligering att utföra uppgifter, dåligt utförda uppgifter mm. Hur du ger bra och användbar feedback tas upp, liksom hur du själv tar emot sådan. Kort sagt ger dig en utbildning inom ledarskap många saker i din verktygslåda, som du kan plocka upp och använda i många olika sammanhang.

Gå en utbildning istället för att leda genom trial and error. Det går mycket snabbare och ditt ledarskap kommer att ge högre utdelning, både för dig personligen och för dina medarbetare.

Vad kan en bra ledarskapsutbildning innehålla?

Innehållet kan naturligtvis variera ganska mycket, men några saker bör finnas med för att räknas som en bra ledarskapsutbildning. Ledarskapets grunder måste självklart finnas med. Där tar man t ex upp vilken skillnaden är mellan att vara en ledare och en chef. Som ledare behöver du ställa in dig på rätt nivå; du är ledaren nu och behöver agera som en sådan också. Utbildningen ska leda dig på rätt väg i sitt sökande efter just ditt ledarskap.

En annan viktig bit i en utbildning är att verkligen förstå vilken stol du nu sitter på. Kan du t ex vara kompis med medarbetarna och ändå behålla respekten för dig som ledare? Detta dilemma blir speciellt tydligt för den som tidigare tillhört en grupp och sedan utses till gruppens ledare. Du är van vid en viss stil och har lagt upp ditt arbetsliv på ett visst sätt och nu gäller inte samma spelregler längre. Det kan vara svårt att ställa om, speciellt om någon annan i gruppen också ville ha ledarrollen. En bra utbildning lär dig att lösa dessa knutar och pekar tydligt på vilken stol du nu sitter på.

Hur hittar jag mina personliga ledartalanger?

En ledarskapsutbildning ger dig tiden du behöver för att utveckla dina färdigheter som ledare. Alla har olika talanger och du har säkert koll på en hel del av de som du besitter. Det är viktigt att du avsätter tid för att verkligen identifiera dina fallenheter och även sätta ord på dina svagheter. När du hittat tillräckligt många att börja med är det dags att börja jobba med dem. Ta sikte på de saker du känner att du gör bra och vidareutveckla dessa. Skapa goda vanor som hjälper dig att jobba aktivt för att verkligen hitta dig själv som ledare. Tänker du bäst under en cykeltur så planera in sådana utflykter. Är promenader din grej så gå ut och gå. Vad det än är, är det viktigt att de blir av, så att du fortsätter att mejsla ut din ledarstil.

En bra ledarskapsutbildning lär dig också en hel del knep som gör att din trovärdighet som ledare snabbt ökar. Ett sådant tips är att välja ut ett område där du vet att du gör bra ifrån dig och sedan bygga vidare därifrån.

Ledarskapsutbildning för ledare som vill mer

En ledarskapsutbildning ger även en erfaren ledare en skjuts framåt i ledarskapet. De flesta som väljer att acceptera en position som ledare har valt det utifrån en vilja att göra skillnad. Visst betyder en ökning i plånboken mycket, men om inte kraften och viljan att  leda finns där, blir det svårt att orka i längden. Att leda innebär en kraftansträngning och du gör klokt i att gå en utbildning före eller i starten av ditt nya uppdrag. Följ sedan upp med en ledarskapsutbildning något eller några år senare. På så sätt samlar du på dig erfarenheter och frågor som du kan får svar på under underbildningen. Kunskaper är inte tunga att bära och du kommer att ha stor nytta av att ha samlat på dig insikter, fakta och tips om ledarskapets olika delar. Att leda andra är en egen profession i sig och det finns mycket att lära inom området. Det är också det som är roligt; du har stora möjligheter att utvecklas vidare och lära dig nya saker kontinuerligt.

Att arbeta som ledare är att vara i ständig rörelse och utvecklas tillsammans med gruppen du leder. Det tar mycket kraft från dig, men ger också massor tillbaka i form av feedback, engagemang och glädjen i att se andra växa i gruppen.

Ledarskapsutbildning ger dig verktygen att leda

Under en ledarskapsutbildning går vi igenom verktygen för att kunna leda och du får kunskaper om vart och ett av dem. Precis som hantverkaren har sina verktyg som underlättar jobbet, har ledaren ett antal redskap till förfogande. Kruxet är att ta reda vilket verktyg du ska använda vid vilket tillfälle. Utbildningen lär dig vad du  ska plocka fram när du får negativ kritik från en medarbetare. Du får lärdomar i att hantera ett medarbetarsamtal där en person ställer orimliga krav. Genom att du har rätt kunskaper kan du klara av en medarbetare som ständigt kommer för sent. Situationerna kan variera i det oändliga men du lär dig ett antal övergripande verktyg som du kan ha i bakfickan och som kommer att göra dig bättre förberedd på jobbiga händelser. Speciellt viktigt är det att vara beredd på negativa situationer, där du och ditt ledarskap ifrågasätts. Det är nog omöjligt att vara en ledare och slippa ifrån besvärliga medarbetare och jobbiga händelser. Men om du har fått kunskaper genom en ledarskapsutbildning om varför människor reagerar som de gör och vad du kan göra när det sker, kommer du att vara mycket lugnare och säkrare i ditt ledarskap.

Ledarskapsutbildning för nya och erfarna ledare. Gå en ledarskapsutbildning och få nya lärdomar!
Lär dig om grupputveckling och gruppdynamik. Värdefull kunskap som underlättar för dig som ledare.

Att utveckla sin grupp

Under en ledarskapsutbildning går vi igenom dynamiken i en grupp och hur du arbetar med den. Som ledare för teamet har du ett stort ansvar för att gruppen ska prestera enligt förväntningarna, samtidigt som du ska se till att dess medlemmar mår bra. Du har ett stort ansvar för arbetsmiljön i teamet och gör klokt i att fylla på i kunskapsförråden med lämplig utbildning i t ex grupputveckling, arbetsrätt, medarbetarsamtal mm.
Hur fungerar då en arbetsgrupp? Du lär dig detta under en ledarskapsutbildning men du får några tips här och nu!

Ledarskapsutbildning om stadier

Under en ledarskapsutbildning lär du dig att det är viktigt att varje stadium genomförs på ett lyckosamt sätt.  En grupp går igenom flertalet stadier under sin utveckling mot ett riktigt framgångsrikt team. Allt för att gruppen för varje passerad del ska blir starkare. Om något går snett under en fas kan det få följdverkningar genom gruppens hela livscykel, vilket en utbildning kan lära dig mer om.
Du ser vilka de olika utvecklingsstadierna är här till höger och kan läsa en beskrivning om varje del nedan. Djupare kunskaper skaffar du dig genom att gå en ledarskapsutbildning.

Gruppens utvecklingsstadier
 • Tillhörighet och trygghet
 • Opposition och konflikt
 • Tillit och struktur
 • Arbete och produktivitet
 • Avslut

1. Tillhörighet och trygghet

I denna första fas av en grupps utveckling råder osäkerhet. Gruppmedlemmarna känner inte varandra, och är osäkra på sina roller och mål. Detta känner du även första tiden under en ledarskapsutbildning. Där är ju alla nya för varandra inledningsvis. Fasen präglas av välvilja inför varandra och uppdraget. Gruppen är i denna fas starkt beroende av ledarskapet. Därför är det så viktigt att du har fått färdigheter genom utbildning som gör dig redo att leda en ny grupp. Som chef behöver du i denna fas vara tydlig och visa gruppen vart de ska och vad som är ok i organisationens kultur. I denna fas är gruppen i regel väldigt vänlig och försiktig mot varandra. Du kan jämföra det med att du är på mingelparty; diskussionerna är ofta ganska ytliga, man tycker att de flesta är trevliga och man är ofta fylld av vilka trevliga människor man har runt sig.

2. Opposition och konflikt

Denna andra fas kallas också ibland för rollsökningsfasen. Under en ledarskapsutbildning får du praktiska kunskaper om hur du hjälper till under denna fas. Här söker de olika gruppmedlemmarna sina roller i förhållande till varandra, och också till dig som ledare. Fasen präglas av konflikter och behov av att hävda sin position. En utbildning i att hantera konflikter kan vara bar före gruppen går in i fas två. Det uppstår slitningar och den trevliga stämningen från fas ett verkar vara bortblåst. Som ledare är det viktigt att förstå vad som händer i denna fas och du har mer kunskap om du har gått en utbildning. Detta är normalt för gruppen och nödvändigt för att gruppen ska utvecklas framåt. Det är lätt att som ledare tro att du misslyckats, och att det är ditt eget ledarskap som skapat en negativ stämning. Du blir testad som ledare och får lägga mycket kraft på en grupp som lägger mer tid på att strida om sina roller än att fokusera på sitt uppdrag. I själva verket är detta något positivt, och om du som ledare leder din grupp genom denna fas kommer deras band och samarbete att bli mycket starkare. Det är viktigt att här som ledare stå stadigt och inte ge upp. Känns det övermäktigt finns det hjälp att få genom bra utbildningar som ger dig stöd och tips och där du får träffa andra som går igenom samma sak.

3. Tillit och struktur

Nästa del av en ledarskapsutbildning i gruppdynamik tar upp fas tre. I denna präglas relationerna av tillit. Gruppmedlemmarna känner större förtroende till varandra och till sin ledare. I denna fas är gruppen redo att arbeta mer med mål och struktur. Du som ledare kan delegera fler uppgifter till dina medarbetare. Att delegera kan vara svårt i början och en utbildning kan hjälpa dig få insikter som underlättar. Du som ledare kan nu också ta ett steg tillbaka, vara mindre framträdande och styrande och istället arbeta mer konsultativt. Gruppen blir mer och mer självgående.

4. Arbete och produktivitet

I denna fas är medlemmarna gruppen trygga med varandra och som allra mest produktiva. De har verktyg för att hantera meningsskiljaktigheter, och de känner varandra väl. Här kan du som ledare ta ett steg tillbaka och låta gruppen lösa mycket själva. Denna fas är mycket behaglig för de inblandade, och de får mycket gjort. Arbetsklimatet präglas av harmoni och fokus på att tillsammans lösa uppgiften. Under denna fas har du ofta tid att fundera lite extra på ditt eget ledarskap och din utveckling. Om du behöver komplettera med kunskaper är detta ett lysande tillfälle att gå en ledarskapsutbildning.

5. Avslut

En grupp kommer inte att arbeta ihop i samma konstellation för alltid. Nya medlemmar kommer in, gamla medlemmar lämnar eller ett projekt upphör. Om gruppen fortsätter men i ny konstellation går de tillbaka till steg ett, och tar en snabbare väg genom de olika utvecklingsstegen. Om gruppen upplöses uppstår ofta en tid av nostalgi för det man gjort tillsammans och saknad när man ska lämna varandra. Som ledare kan du stötta gruppen med detta genom att skapa ceremonier. Det kan vara stunder där man tillsammans firar gemensamma framgångar, och avslutningsfest för att markera den goda tid man haft tillsammans.

6. Att fundera på:

 1. I vilken fas befinner sig den grupp du leder just nu?
 2. Vad behöver du som ledare tänka på i denna fas?
 3. Behöver någon av gruppens medlemmar fylla på med ny eller uppdaterad kunskap för att ni ska komma vidare?
 4. Behöver du gå en ledarskapsutbildning för att fullt ut förstå hur gruppen fungerar?

Distansutbildning i ledarskap

Vår ledarskapsutbildning kan du gå på distans. Nuförtiden har distansutbildning blivit det nya normala och faktum är att det fungerar väldigt bra. Våra kursdeltagare är mycket nöjda och tycker att det har fungerat över förväntan. Så är också våra utbildningsledare extremt duktiga och har anpassat sina upplägg så att det passar för både klassrum och distans. För tvärtemot vad en del tycks tro är det inte bara att hux flux ställa om till digitalt, utan det kräver mycket arbete för att justera upplägg, övningar mm. Detta arbete har vi gjort och vi har lärt oss mycket under resan, så nu fungerar det galant! När du går en ledarskapsutbildning på distans hos oss på Hjärtum Utbildning kan du vara säker på att innehållet är uppdaterat, utbildningsmaterialet anpassat och tekniken på topp. Våra utbildningsledare har förmågan att se och uppmärksamma dig som är med på distans, nästan på samma sätt som om du var med oss i klassrummet.

Ny som chef på distans

På senaste ledarskapsutbildningen för nya chefer hade vi med deltagare både fysiskt och online. Det fungerade utmärkt och de som var på distans tyckte att det kändes som om de var med på plats.

Att leda utan att vara chef på distans

Under denna ledarskapsutbildning brukar utbildningsledaren ha med distansdeltagarna på skärmen under nästan hela utbildningen. Det ökar närvarokänslan och fungerar perfekt.

Distansutbildning bara för er?

Vi kan även erbjuda distansutbildning bara för er i vår egen fina utbildningslokal i centrala Stockholm. Perfekt om ni är några stycken som har behov av uppdaterade kunskaper och nya lärdomar!

Ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning

Välkommen till Hjärtum Utbildning

Vi har ledarskapsutbildning för chefer och ledare, nya och erfarna. Dessutom har vi utbildning inom arbetsrätt, ekonomi och löner, kundservice och bemötande mm.
Vi har erbjudit kurser, utbildningar och seminarier sedan 1996. Vi har med andra ord lång erfarenhet och vet vad som är viktigt när du ska vidareutveckla dig. Alla utbildningar följs upp och utvärderas och våra erfarna utbildningsledare får mycket fina betyg, år efter år.
Välkommen att går din ledarskapsutbildning hos oss, vi ser fram emot att ses, antingen IRL eller på distans!